top of page
AI webinar - header.png
Posnetki webinarja so na voljo tukaj.

Program

13:00 – 13:05:

Uvodni nagovor (Miha Grabner, EIMV)

13:05 – 13:15:

Načrt uvajanja umetne inteligence v energetiko izdelan v okviru Prenove Nacionalnega Programa Pametnih Omrežjih (Miha Grabner, EIMV).

13:15 – 13:30:

Dobre prakse pri vpeljavi napredne analitike v podjetju GEN-I

(Lev Prislan, GEN-I)

 

13:30 – 13:45:

Uvajanje »Big Data« pristopov v Elektro Ljubljani (Maja Savinek, EL)

 

13:45 - 14:00:

Uporaba vele podatkov v družbi Dravske elektrarne Maribor

(dr. Dalibor Kranjčič, DEM)

 

14:00 - 15:00: 

Okrogla miza

Moderator: Miha Grabner, EIMV

Glavna tema: Uvedba podatkovno vodenih storitev v energetskih podjetjih

Prisotni:

Uroš Kerin (ELES), Tadej Šinkovec (Elektro Ljubljana)Gašper Artač (Petrol), 

Leon Maruša (Elektro Celje), Boris Cergol (Comtrade Digital Services)

Biografija prisotnih na okrogli mizi

dr. Uroš Kerin (Pomočnik direktorja Področja za upravljanje s sredstvi in projekti ter vodja Diagnostično analitskega centra, ELES)

Uroš Kerin je diplomiral (2004) in doktoriral (2010) na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kariero je začel na matični fakulteti kot mladi raziskovalec na Katedri za elektroenergetske sisteme in naprave, kjer je do konca leta 2011 opravljal pedagoške naloge in deloval na raziskovalnih ter industrijskih projektih. V letu 2007 je bil gostujoči raziskovalec v avstrijskem tehnološkem inštitutu (AIT) na Dunaju. Sodeloval je pri razvoju koncepta regulacije napetosti v razdelilnih omrežjih z uporabo obnovljivih virov električne energije. Od leta 2011 do leta 2017 je bil zaposlen v Siemens Power Technologies International, Erlangen, Nemčija, kjer bil konzultant na več kot 50 večjih mednarodnih projektih v elektroenergetiki in naftni industriji. Vodil je ekspertno skupino za modeliranje regulatorjev turbin električnih generatorjev na fosilna goriva, ekspertno skupino za dinamične analize industrijskih in prenosnih elektroenergetskih sistemov in bil odgovoren za strokovno svetovanje. Od leta 2017 je zaposlen v družbi ELES, d. o. o. v Ljubljani. Do leta 2019 je bil izvedenec za tehnične sisteme, sedaj je pomočnik direktorja Področja za upravljanje s sredstvi in projekti. Skrbi za organizacijski in strokovni razvoj področja ter je vodja Diagnostično analitskega centra (p. p.) v tehnološkem središču Beričevo. Usmerja delovno skupino za digitalno preobrazbo podjetja in vodi Svet za raziskovalno in znanstveno dejavnost. Strokovno deluje tudi na infrastrukturnih projektih NEDO, NEDO-Fleks, SINCRO.GRID in HVDC.

Tadej Šinkovec, MBA (Vodja službe za merjenje električne energije, Elektro Ljubljana)

Tadej Šinkovec, MBA, univ.dipl.ing.el., je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko univerze v Ljubljani v letu 2011, letu 2018 pa zaključil mednarodno izobraževanja Magister poslovne administracije (MBA). V podjetju Elektro Ljubljana se je zaposlil v letu 2011, ter v začetku aktivno sodeloval v več evropskih projektih predvsem na nivoju električne mobilnosti in upravljanja s porabo. V letu 2013 je zaposlen na delovnem mestu Vodja službe za merjenje el.en. odgovoren za koordinacijo delovnih procesov na področju merjenja el.en., izvajanju projekta opremljanju merilnih mest z napredno merilno infrastrukturo (AMI), izvajanju nadzora in kontrol na merilnih mestih ter zajema in priprave podatkov s števcev el.en. Sočasno je odgovoren tudi za proces priključevanja uporabnikov el.en. na distribucijski sistem in vzpostavitev Službe za napredno analitiko. V letu 2019 je prevzel vodenje skupine GIZ Delovna skupina za uporabnike, vodenje tehničnega komiteja CIRED ŠK 6, je član dveh mednarodnih CIRED delovnih skupin in član ali vodja več projektov na področju naprednega merjenja, upravljanja s podatki, napredne analitike in drugih aktivnosti povezanih z merilnimi sistemi in podatki.

dr. Gašper Artač (Vodja centra upravljanja energij, Petrol)

Dr. Gašper Artač je eden vodilnih strokovnjakov na področju trajnostne energetike in novih poslovnih modelov v energetiki v Sloveniji. Diplomiral (2008) in doktoriral (2013) je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V času doktorskega študija je bil kot gostujoči raziskovalec član Electricity Research Centre, University College Dublin. V tem obdobju se je posvetil raziskovalnemu delu na področju aktivnega odjema in sodeloval pri mednarodnih razvojnih in industrijskih projektih. V letih 2013 do konca leta 2016 je bil zaposlen v podjetju GEN-I, d.o.o., kjer je bil odgovoren za razvoj analitične podpore trgovanju. Od leta 2017 je zaposlen v družbi Petrol d.d., Ljubljana. Trenutno je vodja Centra upravljanje energij, kjer je odgovoren za razvoj novih poslovnih modelov v energetiki in razvoj analitične podpore za trgovanje in nabavo energentov. Vodi in strokovno deluje na več mednarodnih in nacionalnih razvojnih projektov na področju samooskrbe, upravljanja lokalnih energetskih sistemov, tržnega upravljanja prožnosti, medsektorskega povezovanja v energetiki ter digitalizacije (COMPILE, X-FLEX, DEUP, OPERH2, Dom24, idr.). Hkrati je tudi višji raziskovalec v Laboratoriju za energetske strategije na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani

Leon Maruša (Podatkovni znanstvenik, Elektro Celje)

Leon Maruša je magistriral (2015) iz avtomatike in robotike na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru. Magistrski študij je zaključil leta 2015 na temo močnostnih DC-DC pretvornikov za obnovljive vire. Po končanem magistrskem študiju se je isto leto zaposlil kot raziskovalec na Elektroinštitutu Milan Vidmar, kjer je deloval predvsem na področju pametnih omrežij, merilnih in informacijskih sistemov, podatkovne analitike ter na H2020 projektih. Leta 2020 se je zaposlil na Elektro Celje d.d. kot inžiner za dostop do omrežja in podatkovni znanstvenik. Njegove trenutne raziskave obsegajo: energetske analize, analitiko in strojno učenje na podatkih pametnih števcev ter delo na EU projektih. Od leta 2018 dalje prostovoljno opravlja tudi funkcijo generalnega sekretarja slovenskega združenja CIGRE-CIRED.

dr. Boris Cergol (Vodja poslovne enote za umetno inteligenco podjetja Comtrade Digital Services)

Dr. Boris Cergol je vodja poslovne enote za umetno inteligenco podjetja Comtrade Digital Services. Pred tem je bil soustanovitelj in direktor zagonskega podjetja, specializiranega za uvajanje umetne inteligence v gospodarstvu. Boris je trenutno tudi član izvršnega odbora iniciative AI4Slovenia in vodja ene od strokovnih skupin, ki irskemu uradu za standarde svetuje pri snovanju standardov, povezanih z umetno inteligenco.

bottom of page